Verslag informatieavond “Natuur in en rond het Nannewiid”

Henk-Jan van der Veen van Staatsbosbeheer presenteerde een prachtig verhaal over o.a. de ontstaansgeschiedenis, waterkwaliteit, bijzondere planten en natuurontwikkeling. Lees het verslag van de informatieavond