Vrienden van het Nannewiid

BESCHERMING VAN HET NANNEWIID EN OMGEVING, DE FLORA EN FAUNA, HET KARAKTER VAN HET LANDSCHAP EN DE CULTUURHISTORISCHE WAARDE

Op 15 december 2008 is de stichting Vrienden van het Nannewiid opgericht.

Doelstelling van de stichting is: het behoud en de bescherming van het Nannewiid en omgeving, de flora en fauna, het karakter van het landschap en de cultuurhistorische waarde.

Activiteiten van de stichting zijn o.a.:

  • Bijwonen van informatiebijeenkomsten,
  • Verzorgen van presentaties en nieuwsbrieven,
  • Excursies, naar o.a. Douwe Pôle en Lytse Wiid,
  • Deelname aan de Nacht van de Nacht,
  • Overleg en samenwerking met andere natuurorganisaties in De Fryske Marren,
  • Organiseren van politiek debat,
  • Alert blijven en zo nodig acties organiseren tegen ongewenste ontwikkelingen.

De Vrienden van het Nannewiid ambiëren een spreekbuisfunctie onder andere door bekendheid te geven aan ontwikkelingen via media, opdat mensen zich een mening kunnen vormen en deze kunnen uitdragen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit: Gerben Algera, voorzitter; Bernardien Roze, secretaris en Ietje Kornelis, penningmeester.

Stichting Vrienden van het Nannewiid heeft een samenwerkingsverband met partnerorganisaties vereniging Moai Skarsterlân en stichting Gaasterlân-Natuerlân en voeren als “Krite Mar en Gaast” gezamenlijk periodiek overleg met de portefeuillehouder ruimtelijke ontwikkeling, natuur/ landschap en water van het gemeentebestuur van De Fryske Marren.

Vrienden van het Nannewiid is aangesloten bij de Friese Milieu Federatie

Als U ook actief een bijdrage wilt leveren aan onze doelstelling, laat het ons dan vooral weten. U kunt uw steun kenbaar maken via de knop hieronder. De statuten kunnen op aanvraag per email toegestuurd worden.