Nieuwsbrief nr. 19 – oktober 2022

Het Nannewiid staat volop in de belangstelling, zeer recent nog in het radioprogramma Vroege Vogels.
Het veenmeertje staat aan grote veranderingen bloot en het beeld van het Nannewiid verandert.
De plantengroei neemt toe, grote groepen vogels zijn te zien op het water, maar ook is het Nannewiid
plaatselijk aan het dichtslibben en voor recreanten wordt het daardoor minder toegankelijk.

lees de nieuwsbrief