ontwikkelingen

Recente ontwikkelingen

Midden jaren negentig van de vorige eeuw is een ingrijpende en kostbare schoonmaak- en hersteloperatie uitgevoerd om het gebied en het meer te redden. Deze miljoeneninvestering heeft de waterkwaliteit in de loop der jaren sterk doen verbeteren en de natuur heeft zich kunnen herstellen, die daardoor weer veel gevarieerder is geworden. Sinds deze hersteloperatie is er echter geen of nauwelijks onderhoud uitgevoerd waardoor het Nannewiid momenteel weer dicht slibt en recreatie, als zwemmen, kanoën, surfen en suppen, wordt bemoeilijkt.

Plannen worden momenteel gesmeed om het meer opnieuw uit te baggeren en weer voor (kleinschalige) recreatie bruikbaar te maken. De haalbaarheid hiervan is echter nog ongewis en de financiering is ook nog niet rond. Om één en ander gefinancierd te krijgen wordt gezocht naar uitbreiding van de kleinschalige recreatieve mogelijkheden op en rond het Nannewiid. Hierbij wordt ook gedacht aan o.a. een sloepenroute vanaf Heerenveen door het Nannewiid.

Vrienden van het Nannewiid staat een opnieuw uitbaggeren van het meer niet in de weg maar is beducht voor sterk toenemende (recreatieve) activiteiten op en rondom het meer. Met al te grote toeristisch recreatieve ontwikkeling in dit gebied neemt de druk op het (natuur) gebied onaanvaardbare vormen aan.