Zienswijze programma Recreatie en Toerisme

Vrienden van het Nannewiid maakt deel uit van Krite, Mar en Gaast, de koepel van natuurorganisaties van De Fryske Marren, samen met Moai Skarsterlân en Gaasterlân Natuerlân. Als Krite, Mar en Gaast zitten wij twee keer per jaar aan tafel met de wethouder om de actuele ontwikkelingen op gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie te bespreken. Op 22 februari 2022 dienden wij een zienswijze in naar aanleiding van het laatste programma Recreatie en Toerisme van gemeente De Fryske Marren. 

Lees de zienswijze