Donateurs

Uw steun is belangrijk

Uiteraard heeft de stichting geld nodig voor allerlei activiteiten. Wilt u de stichting ook financieel steunen? Dat kan eenvoudig door uw bijdrage van minimaal € 5,- over te maken op onze bankrekening NL95 RABO 0148 1537 20 ten name van “Stichting Vrienden van het Nannewiid” onder vermelding van DONATEUR.

Vermeld ook uw naam en adres of maak dat bekend via het contactformulier op onze website:

Wilt u liever geen donateur worden, maar ons wel financieel steunen met een eenmalige bijdrage, dan kan dat ook. U maakt dan uw bijdrage over op dezelfde bankrekening, maar dan onder vermelding van GIFT. Vermeld ook hier uw naam en adres of maak dat bekend via onze website:

Het doorgeven van uw contactgegevens is voor ons van belang, om u op de hoogte te kunnen houden van onze activiteiten.