Integraal Gebiedsplan Nannewiid

Op 24 september 2020 hebben we deelgenomen aan het 1e Ontwikkelatelier Integraal Gebiedsplan Nannewiid. De resultaten hiervan worden met ons gedeeld op 8 juli 2021. Van de uitkomsten en onze inbreng hierin brengen we u via deze rubriek op de hoogte.