Nieuwsbrief Nummer 17 – juli 2021

Op 8 juli 2021 was er een tweede ontwikkelatelier in het Kulturhûs van Oudehaske. Deze bijeenkomst was een vervolg op het eerste ontwikkelatelier, dat plaats vond in september 2020. Aanleiding voor het gebiedsplan is het dichtslibben en forse toename van de plantengroei in het Nannewiid. Dit belemmert het recreëren op het Nannewiid. De kosten van het baggeren zijn zodanig hoog, dat gezocht wordt naar verdere ontwikkelmogelijkheden die in de kosten kunnen bijdragen. Lees meer